Yvonne Heesen-Lammers

Yvonne Heesen-Lammers is al ruim drieëntwintig jaar werkzaam op het gebied van Verzuim & Arbeid en de drijvende kracht achter Alert Verzuimspecialist.

Yvonne Heesen-Lammers, oprichtster van Alert Verzuimspecialist, stelt zich graag even aan u voor:

“Het verlies van gezondheid en arbeid is voor vrijwel ieder mens een zeer ingrijpende ervaring.

Ik ben ervan overtuigd dat ieder mens een adequate en intensieve begeleiding verdient tijdens het gehele traject vanaf de ziekmelding tot en met de plaatsing in een passende (werk)omgeving. Hierbij is een individuele begeleiding met voldoende oog voor de kandidaat en de persoonlijke situatie onmisbaar.

Sinds 1997 heb ik honderden mensen richting passende arbeid begeleid en/of coachte ik hen op de werkplek. Deze mensen bevonden zich meestal in een moeilijke fase van hun leven. Mijn heldere en pragmatische werkwijze biedt zowel aan de te begeleiden kandidaat als aan de opdrachtgever duidelijkheid over de aanpak en voortgang.

Door bundeling van jarenlange vakkennis, werk- en levenservaring kan ik u optimaal en alert van dienst zijn. Als zelfstandig ondernemer, gecertificeerd register arbeidsdeskundige, register casemanager CROV+RCCM en re-integratiecoach reageer ik snel op zaken en bied ik creatieve oplossingen en maatwerk. Hierbij hoort uiteraard een heldere afstemming tussen alle betrokken partijen. De slogan van Alert Verzuimspecialist “actief met verstand van zaken en hart voor de mens” beschrijft dan ook heel treffend mijn persoon en de werkwijze van Alert Verzuimspecialist.”

 

Ons team – samenwerking
In samenwerking met een door Yvonne Heesen-Lammers speciaal geselecteerd team van gekwalificeerde professionals biedt Alert Verzuimspecialist een breed dienstenpakket en maatwerk conform de wensen van de opdrachtgever aan. Ingaande op de specifieke vraag naar een arbeidsmarkt gerelateerde dienstverlening kan altijd een passende match ontstaan tussen Alert Verzuimspecialist, de opdrachtgever en de professional van Alert Verzuimspecialist.