Coloured Glasses

0%

Welke stelling past het beste? 1

3

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Welke stelling past het beste? 2

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Welke stelling past het beste? 3

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Welke stelling past het beste? 4

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Welke stelling past het beste? 5

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Welke stelling past het beste? 6

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Welke stelling past het beste? 7

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Welke stelling past het beste? 8

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Welke stelling past het beste? 9

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Welke stelling past het beste? 10

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Welke stelling past het beste? 11

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Welke stelling past het beste? 12

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Welke stelling past het beste? 13

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Welke stelling past het beste? 14

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Welke stelling past het beste? 15

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Welke stelling past het beste? 16

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Welke stelling past het beste? 17

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Welke stelling past het beste? 18

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Welke stelling past het beste? 19

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Welke stelling past het beste? 20

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Welke stelling past het beste? 21

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Welke stelling past het beste? 22

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Welke stelling past het beste? 23

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Welke stelling past het beste? 24

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Welke stelling past het beste? 25

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Welke stelling past het beste? 26

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Welke stelling past het beste? 27

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Welke stelling past het beste? 28

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Coloured Glasses
Paars: Zo hoort het

U voelt zich prettig in een vertrouwde omgeving waar iedereen weet hoe het hoort. Waar u zich veilig en geborgen voelt. U bent een gezinsmens. Religie kan een belangrijke rol spelen in uw leven. U ontleent daaraan dan zekerheid, veiligheid en vertrouwen. U kunt genieten van tradities en rituelen. U doet dingen het liefst op de wijze waarop u het gewend bent en heeft niet per sé behoefte aan verandering.
Rood: Actie!

U houdt van snelheid en actie. U pakt problemen liefst voortvarend aan en ‘vat de koe bij de horens’, hier en nu! U bent niet bang om krachtig op te treden en de confrontatie aan te gaan. U neigt tot het denken in voor- en tegenstanders en winnen- en verliezen. In de strijd kiest u voor de aanval. In het rode wereldbeeld moet ieder mens voor zichzelf opkomen. Mensen die het gevecht niet aangaan hoeven niet op uw waardering te rekenen. U hecht eraan dat men u respect betoont en met ontzag over u spreekt, wat u vaak afdwingt met strijd.
Blauw: Afspraak is afspraak

Duidelijkheid is voor u belangrijk. U krijgt en biedt duidelijkheid door structuur, (geschreven) regels en hiërarchie. Een nieuwe taak neemt u georganiseerd en gedisciplineerd aan en voert u met de benodigde precisie en volharding uit. U vindt het belangrijk zich aan afspraken te houden en stiptheid en nauwkeurigheid te betrachten. U bent een loyaal en betrouwbaar mens voor wie rechtvaardigheid een groot goed is.
Oranje: Succes, scoren en resultaat

U houdt van presteren op uitdagende doelen die het beste in u boven halen en waarvoor u zich met hart en ziel kunt inzetten. U bent flexibele in de wijzen waarop u uw resultaat gaat halen. U herkent kwaliteit ook bij anderen en u ziet hoe die ingezet kan worden. U ziet veel kansen en bent bereid om risico’s te nemen om deze kansen te benutten. Oranje zoekt waardering, acceptatie en respect van de buitenwereld, door succes te behalen. U kunt ook expliciet aandacht vragen voor uw successen om waardering en respect te ontvangen. Status en aanzien zijn belangrijk voor u. U zult zich daarvoor ook makkelijk aanpassen aan de mensen die kunnen bijdragen aan uw succes.
Groen: De menselijke maat

Harmonie, gelijkwaardigheid, consensus en communicatie zijn belangrijke waarden voor u. U heeft oog voor relaties, en u hecht aan een goede samenwerking en het in een groep functioneren. U vindt draagvlak voor besluiten belangrijk en besluit daarom bij voorkeur op basis van overeenstemming. Wanneer u een nieuwe taak aanpakt zult u eerst kijken met welke mensen u dat gaat doen, hoe de onderlinge relaties zijn en hoe de harmonie onderling bevorderd kan worden. U geeft leiding en/of verwacht leiding op basis van gelijkwaardigheid in plaats van op basis van hiërarchie.
Geel: De vrije geest

Creativiteit, autonomie en analyse zijn kenmerkend voor geel. U heeft een onderzoekende instelling en u houdt ervan om zaken goed te overdenken, met name op strategisch en conceptueel niveau. Dit in combinatie met de gele creativiteit, kan leiden tot verrassende (onconventionele) oplossingen voor complexe vraagstukken. U heeft er plezier in zaken van verschillende kanten te bekijken om ze te kunnen doorgronden, er inzicht in te krijgen en de grotere verbanden te ontdekken. U gaat graag uw eigen gang, met een open instelling en tolerantie naar andere ideeën. U beslist echter op basis van uw eigen waarnemingen en inzichten en u kunt daarin eigenwijs zijn. U heeft een flexibele instelling ten aanzien van verandering en laat veel ruimte voor voortschrijdende inzichten.
Turquoise: Relevantie en relativeren

Voor u hangt alles met alles samen. Een vlinderslag hier kan een tsunami aan de andere kant van de wereld betekenen. U beschouwt de samenhang van zaken en erkent dat uw eigen denken en handelen niet alleen consequenties heeft voor de directe omgeving en op de korte termijn, maar breed kan uitwerken over een lange periode. Het is voor u belangrijk dat zaken en uw handelen zin hebben, relevant zijn. U vindt tolerantie en acceptatie ten opzichte van alles dat anders is belangrijk. U ziet zaken tegelijkertijd als uniek en als onderdeel van een groter geheel. U bent bereid iets op te offeren voor het grotere geheel.
Koraal: De accepterende

Accepteren is voor u een leefwijze. Dat betekent niet dat u per sé alles goed vindt, maar u accepteert - waardevrij - dat het is. Het gaat bij niet om ‘doen’ of ‘denken’, maar vooral om ‘zijn’. Door te accepteren kunt u in balans zijn. Wat de Boeddhisten ‘Zen’ noemen.

Share your Results: