Haalbaarheidsonderzoek tweede spoor

De aanleiding
Bij langdurig ziekteverzuim van een werknemer dienen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) re-integratie inspanningen te worden verricht. Op grond van de resultaten van een arbeidsdeskundig onderzoek kan hierbij zijn geadviseerd dat er een re-integratietraject in het tweede spoor wordt ingezet. Indien echter twijfel bestaat over de haalbaarheid van een re-integratietraject in het tweede spoor en/of er wordt verwacht dat een re-integratietraject in het tweede spoor voor de werknemer extreem belastend zal zijn, dan kan er als eerste stap een haalbaarheidsonderzoek in het tweede spoor worden ingezet. 

Wanneer
Op het moment dat de beperkingen en belastbaarheid van de werknemer door de bedrijfsarts zijn vastgelegd in een recente Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) en er een arbeidsdeskundig onderzoek heeft plaatsgevonden, kan de eventuele inzet van een haalbaarheidsonderzoek in het tweede spoor als eerste in te zetten stap zijn geadviseerd.

Mocht naar aanleiding van dit onderzoek door een arbeidsdeskundige blijken, dat een re-integratietraject in het tweede spoor wel haalbaar is, dan is met behulp van een haalbaarheidsonderzoek al een deel van het tweede spoor uitgevoerd en kan dit eerste gedeelte eventueel door een re-integratieadviseur vrijwel naadloos worden voortgezet.

Resultaat van het haalbaarheidsonderzoek:
Er wordt een haalbaarheidsrapportage opgesteld. Hiermee wordt een duidelijk onderbouwd dossier uitgebracht ten aanzien van de uitvoerbaarheid van een re-integratietraject in het tweede spoor en de kansen en (on)mogelijkheden van de werknemer op de arbeidsmarkt. Indien mogelijk worden daarbij ook functieaanduidingen gegeven. Er wordt een advies gegeven over eventueel andere te nemen vervolgstappen. Indien het re-integratietraject in het tweede spoor niet haalbaar wordt geacht, dan is er voldoende zorgvuldig hiernaar gekeken en kan dit met behulp van de rapportage adequaat beargumenteerd richting UWV worden aangetoond. Echter kan een haalbaarheidsonderzoek niet een re-integratietraject in spoor 2 vervangen.

Geadviseerd wordt om te allen tijde ook nog een Deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen.