Coloured Glasses® – Een krachtige persoonlijkheidstest

Aan de hand van een makkelijk te doorlopen test wordt een persoonlijk Coloured Glasses®-profiel opgesteld. Dit profiel is opgebouwd uit drie elementen die vertellen over iemands drijfveren, waarden, mensbeeld, wereldbeeld, voorkeuren en meer. Dit zijn de drie elementen:

– Acceptatie geeft inzicht in iemands waarden, wereldbeeld, mensbeeld opvattingen over succes en ‘goed’ leven. Hieruit valt vervolgens af te leiden hoe iemand gemotiveerd wordt en hoe iemand zichzelf ziet als onderdeel van de wereld, in relatie tot anderen, in relatie tot werk, leiding, etc.

– Verwerping geeft inzicht in welke waarden, wereldbeeld, mensbeeld, opvattingen over succes en ‘goed’ leven niet gedeeld worden en verworpen worden of irritatie geven bij iemand. De verwerping wordt altijd gelezen vanuit de acceptatie.
Elke kleur ‘heeft iets tegen’ alle andere kleuren maar wel vanuit eigen perspectief!

– Energiebalans geeft inzicht in wat de kandidaat energie geeft en in wat de kandidaat juist energie kost. De energiebalans wordt gelezen zowel vanuit de acceptatie (wat geeft energie) als uit de verwerping (wat kost energie).

De test is gebaseerd op de Emergent Cyclic levels of Existence Theory. Het is een cultuurvrije test die gebruik maakt van de termen en kleuren die door Graves gegeven zijn.

Alert Verzuimspecialist zet Coloured Glasses® in bij ziekteverzuim, re-integratie, outplacement en loopbaanbegeleiding,

Het resultaat
De te testen persoon kan aan de hand van het op te stellen persoonlijkheidsprofiel een goed onderbouwde keuze maken voor het inslaan van een nieuwe weg na ziekte of uitval, richting een andere, mogelijk meer passende functie in het eerste of tweede spoor.

De test leidt tot meer zelfinzicht en biedt ook handvatten voor het herkennen van het kleurenprofiel van mensen om hem/haar heen. Elke kleur heeft een eigen “taal”, een eigen “gebruiksaanwijzing die u door de gecertificeerd duider* nader wordt toegelicht.

* Yvonne Heesen-Lammers heeft binnen Alert Verzuimspecialist ervaring als gecertificeerd Coloured Glasses® duider.

Ben je ook zo benieuwd wat jouw “eerste kleur” is?

Doe dan deze sneltest. Natuurlijk is deze sneltest lang niet zo accuraat en uitgebreid als de gekleurde Coloured Glasses®-test. En dan is er nog veel meer dan je weet. Maar om de eerste nieuwsgierigheid te lenigen volstaat deze. Gewoon “voor het leuk”. Dus …