Alert Verzuimspecialist

Alert
Alert Verzuimspecialist is een zelfstandig en onafhankelijk arbeidsdeskundig adviesbureau.

Wij zijn gespecialiseerd op het vakgebied Verzuim & Arbeid.

Wij beschikken over een gebalanceerd portfolio aan diensten waarmee wij bedrijven, de zorgsector, verzekeringen en (semi)overheden en hun werknemers ondersteunen op het gebied van arbeidsverzuim door ziekte, handicap of bij letselschade.

Actief
Alert Verzuimspecialist wil voor werkgevers en medewerkers het verschil maken door een professionele mix van vakmanschap, gedrevenheid en effectiviteit. Onze aanpak daarbij bestaat uit een combinatie van best practices en vooral eigen inzichten die gebaseerd zijn op meer dan twintig jaar ervaring.

Verstand van zaken
De invulling van onze diensten kenmerkt zich door een individuele begeleiding en coaching die kan worden ondersteund door groepssessies en online informatie/interactie. Het is daarbij mogelijk om op elk gewenst moment in te spelen op de actualiteit om op die manier een voor zowel de werkgever als de werknemer optimaal resultaat te bereiken.

Hart voor de mens
Alert Verzuimspecialist gaat uit van het individu en heeft haar dienstverlening zo ingericht dat er een op maat gesneden begeleiding kan plaatsvinden. In alle gevallen vraagt dit ook een persoonlijke inzet en zelfwerkzaamheid van alle betrokkenen. Een traject bestaat niet alleen uit een aantal coaching momenten maar ook uit een continue stroom van leermomenten en activiteiten om het uiteindelijke doel te realiseren. Wij stimuleren de werknemer of het slachtoffer bij letselschade daarbij uit te gaan van zijn of haar eigen kracht en talenten waardoor het mogelijk wordt de juiste inzet te (her)vinden.

Het resultaat
Aan werkgevers en werknemers worden de best mogelijke oplossingen, adviezen en begeleiding bij (mogelijk) langdurig verzuim geboden. Doel is de risico’s op verzuim en/of loonsancties te verlagen, de duurzame inzetbaarheid van de (ex)werknemer te vergroten en de schadelast vanwege verzuim (arbeidsverzuim/ziekteverzuim/letselschade) voor werkgevers of verzekeringen te beperken.

Alert Verzuimspecialist richt zich met name op het MKB, lokale (semi) overheden, de zorgsector, educatieve instellingen en verzekeringen letselschade.

Ons werkgebied bestaat uit de Zuid-Hollandse eilanden, Dordrecht, Rotterdam en omgeving.

Ons team

Voor meer informatie over ons team klik hier.