Verzuim – Ligt u wakker van de verzuimkosten voor uw personeel?

Wist u dat uw zieke werknemer u gemiddeld zo’n € 250.000 euro kan kosten als u het verzuim niet adequaat weet aan te pakken?

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) vraagt om een zeer actieve aanpak bij ziekte van een werknemer. Bij het niet (of niet goed) naleven van deze wettelijke regels gelden voor zowel de werknemer als de werkgever vervelende sancties.

Wat kunt u bij verzuim doen?
Alert Verzuimspecialist kent de regels en/of verplichtingen en ondersteunt bedrijven bij het managen van verzuim met als doel:

  • Beheersen van arbeids- of ziekteverzuim
  • Beperken van schadelast door arbeidsverzuim, ziekteverzuim of letselschade.
  • Vergroten van de inzetbaarheid werknemers bij de eigen werkgever of elders.
  • Creëren van soms onverwachte mogelijkheden en oplossingen met onze werkwijze
  • Verkleinen van risico’s op loonsancties vanuit de Wet Verbetering Poortwachter en de Modernisering Ziektewet (WVP en BeZaVa)

Wie zijn wij?
Alert Verzuimspecialist is een onafhankelijk arbeidsdeskundig bedrijf met een uitgebreide kennis van en ervaring met arbeidsmarkt gerelateerde vraagstukken, met name op het gebied van mens, verzuim en arbeid.