Welkom bij Alert Verzuimspecialist  

Alert Verzuimspecialist heet u van harte welkom op deze site. 

Voor meer informatie over Alert Verzuimspecialist en onze dienstverlening klik hier.

Wat kan Alert Verzuimspecialist voor u als werkgever betekenen bij verzuim?

Verzuim – Ligt u wakker van de verzuimkosten voor uw personeel? Wist u dat uw zieke werknemer u gemiddeld zo’n € 250.000,= euro kan kosten als u het verzuim niet adequaat weet aan te pakken?

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) vraagt om een zeer actieve aanpak bij verzuim van een werknemer door ziekte, omdat bij het niet (of niet goed) naleven van deze wettelijke regels voor zowel de werknemer als de werkgever vervelende sancties kunnen worden opgelegd.

Wij hebben uitgebreide kennis van en ervaring met arbeidsmarkt gerelateerde vraagstukken, met name op het gebied van mens, verzuim en arbeid. Wij kennen de wettelijke regels en/of verplichtingen en ondersteunen bedrijven bij het managen van verzuim met als doel:

  • Beheersen van arbeids- of ziekteverzuim, mede door casemanagement, verzuimcoaching/verzuimpreventie en arbeidsdeskundige interventies
  • Beperken van schadelast veroorzaakt door arbeidsverzuim, ziekteverzuim of letselschade, door passend advies en interventies op maat
  • Vergroten van de inzetbaarheid werknemers bij de eigen werkgever of elders
  • Creëren van soms onverwachte mogelijkheden en oplossingen met onze werkwijze
  • Verkleinen van risico’s op loonsancties vanuit de Wet Verbetering Poortwachter en de Modernisering Ziektewet (WVP en BeZaVa)

Wat kan Alert Verzuimspecialist voor u als werknemer of als slachtoffer letselschade doen?

Alert Verzuimspecialist heeft een deskundige, eerlijke, empathische en mens- en resultaatgerichte begeleiding hoog in het vaandel staan. Daarom luidt de slogan van Alert Verzuimspecialist:

Actief met verstand van zaken en hart voor de mens.

Wij bieden maatwerk en bespreken graag met u wat uw wensen en mogelijkheden zijn.